برنامه سال بعد

معمولا این موقع‌ها یا جمع‌بندی می‌کنن یا از برنامه‌های سال دیگه‌شون می‌گن.
منم می‌خوام همینکارو کنم: