سیستم های خودکار واقعا خودکار نیستند


پ.ن : هر روز یک نکته با عرفان 😐